Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastnenia a prevádzkovania motorového vozidla. Avšak môže nastať situácia, keď je potrebné ukončiť alebo zmeniť PZP. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ako aj proces výpovede PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

 1. Zmena poisťovne: Jeden z dôvodov na výpoveď PZP môže byť prechod k inej poisťovni, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo nižšia cena, ktorú získate cez výpočet PZP.
 2. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, budete musieť ukončiť svoje PZP, aby nový majiteľ mohol uzavrieť vlastné poistenie.
 3. Dlhodobé odstavenie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať svoje vozidlo a nechcete zaň platiť PZP, môžete poistenie ukončiť.
 4. Zrušenie registrácie vozidla: V prípade, že zrušíte registráciu vozidla, automaticky zaniká povinnosť mať uzavreté PZP.

Proces výpovede PZP

 1. Overte si podmienky výpovede: Skontrolujte zmluvné podmienky svojho PZP a zistite, aké sú požiadavky na výpoveď. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať písomnú výpoveď, zatiaľ čo iné môžu akceptovať výpoveď cez telefón alebo e-mail.
 2. Dodržte výpovednú lehotu: Väčšina PZP zmlúv obsahuje výpovednú lehotu, ktorá určuje, koľko času pred koncom poistného obdobia musíte oznámiť svoju výpoveď. Táto lehota sa môže líšiť medzi poisťovňami a je dôležité ju dodržať, aby ste sa vyhli sankciám alebo problémom s ukončením poistenia.
 3. Pripravte potrebné dokumenty: K výpovedi PZP budete potrebovať doklady, ako napríklad zmluvu o PZP, doklad o evidencii vozidla, prípadne potvrdenie o predaji vozidla.
 4. Oznámte výpoveď: Kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im svoj zámer ukončiť PZP. Postupujte podľa ich pokynov a dodajte potrebné dokumenty. Môže to zahŕňať aj odoslanie písomnej výpovede na adresu poisťovne.
 1. Získajte potvrdenie o ukončení PZP: Po úspešnom doručení výpovede a splnení všetkých požiadaviek by ste mali od poisťovne obdržať potvrdenie o ukončení PZP. Uchovajte si toto potvrdenie pre prípad potreby preukázať, že ste svoje PZP ukončili.
 2. Uzavrite nové PZP (ak je potrebné): Ak ste ukončili svoje PZP kvôli zmene poisťovne alebo prevodu vozidla na inú osobu, nezabudnite uzavrieť nové PZP. Nový majiteľ vozidla má povinnosť uzavrieť PZP do 14 dní od prevzatia vozidla.

Dôležité upozornenia

 • V prípade predaja vozidla je potrebné informovať poisťovňu o zmene vlastníka, aby bola schopná ukončiť vaše PZP.
 • Ak plánujete dlhodobé odstavenie vozidla, uvedomte si, že ak ho budete chcieť opäť uviesť do prevádzky, budete musieť uzavrieť nové PZP. Bez platného PZP nesmiete vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách.
 • Ak ste ukončili PZP pre nákladné auto alebo traktor, uistite sa, že ste si urobili aj havarijné poistenie, pokiaľ si ho želáte. Havarijné poistenie nie je povinné, ale môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade škody spôsobenej nehodou alebo inými udalosťami.

Výpoveď PZP nemusí byť zložitý proces, ak viete, čo robiť a aké kroky podniknúť. Dôkladne si preštudujte svoju zmluvu a postupujte podľa pokynov svojej poisťovne, aby ste zabezpečili hladké ukončenie svojho PZP.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky – prečo je dôležité a ako ho zabezpečiť

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky – prečo je dôležité a ako ho zabezpečiť

Povinné zmluvné poistenie (PZP alebo zákonné poistenie) je základným poistením pre väčšinu vozidiel na cestách. Aj keď si väčšina ľudí uvedomuje nutnosť PZP pre osobné automobily, nie všetci si uvedomujú, že toto poistenie je potrebné aj pre prívesné vozíky. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je dôležité mať PZP pre prívesné vozíky a ako ho zabezpečiť.

Prečo potrebujem PZP pre prívesný vozík?

PZP pre prívesné vozíky je zákonom stanovené poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Ak váš prívesný vozík spôsobí škodu na inom vozidle alebo majetku, PZP vám poskytne finančnú ochranu pred nároky na odškodnenie. Týmto spôsobom zabezpečuje PZP, že obe strany v nehode sú chránené a škody budú hradené.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Získanie povinného zmluvného poistenia pre prívesný vozík je podobné ako získanie PZP pre osobné vozidlo. Môžete sa obrátiť na poisťovňu, ktorá vám ponúka PZP pre váš automobil, alebo môžete zvoliť inú poisťovňu. Je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu ponuku pre vašu situáciu.

Čo zohľadniť pri výbere PZP pre prívesný vozík?

Pri výbere PZP pre prívesný vozík je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov:

 • Cena poistenia: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte možnosti zľavy. Spravte si výpočet PZP. Zistíte tak najlacnejšie PZP.
 • Rozsah krytia: Overte si, aký rozsah krytia ponúka jednotlivé PZP. Niektoré poistenia môžu pokrývať aj škody spôsobené prívesným vozíkom pri preprave zásielok.
 • Spokojnosť zákazníkov: Skontrolujte hodnotenia a recenzie poisťovní, aby ste zistili, ako sa spokojnosť zákazníkov zhoduje s vašimi očakávaniami a potrebami.

Ako zaregistrovať PZP pre prívesný vozík?

Po výbere vhodnej poisťovne a PZP je potrebné zaregistrovať poistenie. Zvyčajne je to jednoduchý proces, ktorý zahŕňa vyplnenie online formulára alebo osobné navštívenie poisťovne. Pri registrácii PZP budete musieť poskytnúť údaje o prívesnom vozíku, ako napríklad značku, model, rok výroby a evidenčné číslo. Po úspešnej registrácii PZP obdržíte doklad o poistení, ktorý by ste mali mať stále pri sebe počas jazdy s prívesným vozíkom.

Čo robiť v prípade škody spôsobenej prívesným vozíkom?

V prípade nehody, pri ktorej váš prívesný vozík spôsobil škodu na majetku alebo zranenie osôb, je dôležité postupovať podľa zákona a nariadení poisťovne. Mali by ste ihneď kontaktovať svoju poisťovňu, poskytnúť im všetky potrebné informácie a vyplniť poistnú udalosť. Poisťovňa následne vyhodnotí situáciu a rozhodne o tom, ako bude škoda riešená.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky je dôležitou súčasťou zabezpečenia finančnej ochrany v prípade nehody. Zabezpečte si vhodné PZP pre váš prívesný vozík a jazdite s pokojom vedomia, že ste chránení pred neočakávanými nákladmi spojenými s nehodami.

PZP tabuľka cien: Porovnanie ponúk poisťovní

PZP tabuľka cien: Porovnanie ponúk poisťovní

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zohľadniť cenu a rozsah krytia. Tento článok poskytuje prehľadnú tabuľku cien PZP od rôznych poisťovní, aby ste si mohli ľahko porovnať ponuky a vybrať tú najvýhodnejšiu pre vás.

Tabuľka cien PZP

Poisťovňa Cena PZP pre osobné auto Cena PZP pre motocykel Cena PZP pre nákladné auto
Poisťovňa A 200 € 100 € 350 €
Poisťovňa B 210 € 110 € 360 €
Poisťovňa C 190 € 120 € 330 €
Poisťovňa D 220 € 130 € 340 €
Poisťovňa E 230 € 140 € 380 €

*Tabuľka uvádza orientačné ceny. Presné ceny závisia na konkrétnych okolnostiach, ako sú vek vodiča, počet beznehodovostných rokov a typ vozidla.

Ako porovnať ceny PZP v tabuľke

 1. Pozrite sa na ceny PZP pre konkrétny typ vozidla (osobné auto, motocykel alebo nákladné auto) v stĺpci.
 2. Porovnajte ceny medzi rôznymi poisťovňami a zistite, ktorá poisťovňa ponúka najlacnejšie PZP pre váš typ vozidla.
 3. Zohľadnite aj ďalšie faktory, ako je rozsah krytia, spokojnosť zákazníkov a dostupné zľavy. Cena by nemala byť jediným kritériom pri výbere PZP.

Poznámka: Tabuľka cien PZP slúži len na orientačné účely a nemusí zodpovedať aktuálnym cenám na trhu. Pre presné ceny a ponuky sa obráťte priamo na poisťovne alebo porovnávače poisťovacích produktov.

Výber správneho PZP je dôležitý pre každého vodiča. Tabuľka cien PZP vám umožní rýchlo a jednoducho porovnať rôzne ponuky a nájsť tak tú najlepšiu pre vaše potreby. Nezabudnite však brať do úvahy aj iné faktory ako rozsah krytia, kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov s konkrétnou poisťovňou. Tieto informácie môžete získať z recenzií a hodnotení zákazníkov, ktoré nájdete na internete alebo od priateľov a rodiny.

Zľavy a bonusy pri výbere PZP

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy, ktoré môžu znižovať celkovú cenu PZP. Pri porovnávaní ponúk si preto všímajte aj tieto výhody:

 1. Zľava za beznehodovostné obdobie: Ak ste dlhodobo bez nehôd, môžete získať zľavu na PZP.
 2. Zľava pre nových zákazníkov: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavu pre nových zákazníkov ako motivačný faktor pre ich pridanie k danej poisťovni.
 3. Zľava pri online uzatvorení poistenia: Uzatvorenie poistenia cez internet môže priniesť zľavu, keďže poisťovni ušetríte náklady na administratívu.
 4. Kombinované poistenie: Ak už máte u danej poisťovne iné poistenie (napr. životné, bývanie), môžete získať zľavu na PZP.
 5. Zľava pre študentov: Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne zľavy pre študentov s dobrým študijným priemerom.

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť viacero faktorov, nie len cenu. Využite tabuľku cien PZP na prvotné orientačné porovnanie ponúk, ale nezabudnite brať do úvahy aj kvalitu služieb, spokojnosť zákazníkov a dostupné zľavy. Takto nájdete PZP, ktoré vám bude najlepšie vyhovovať a zabezpečí vám pokojnú jazdu.

PZP motocykel: Dôležité informácie pre vodičov dvojkolesových vozidiel

PZP motocykel: Dôležité informácie pre vodičov dvojkolesových vozidiel

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. V tomto článku sa zameriame na PZP pre motocykle a dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť ako vodič motorky alebo skútra.

Prečo je potrebné mať PZP pre motocykel?

PZP motocykel chráni vás, ako vodiča, a tretie strany v prípade, že by ste spôsobili škodu na majetku alebo zranenie osôb pri používaní motorky alebo skútra. PZP je povinné zákonné poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ vozidla podľa zákona.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykel

Rovnako ako pri ostatných typoch vozidiel, cena PZP pre motocykel sa môže líšiť na základe niekoľkých faktorov. Medzi tie patrí:

 • Typ a veľkosť motora: Všeobecne platí, že väčšie a výkonnejšie motorky majú vyššie PZP.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie PZP, pretože predstavujú väčšie riziko pre poisťovňu.
 • Miesto bydliska: Vodiči žijúci v mestách, kde je väčšia hustota dopravy, môžu platiť vyššie PZP ako vodiči na vidieku.
 • Bezpečnostné zariadenia: Prítomnosť zabezpečovacích zariadení, ako sú imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť cenu PZP.

Ako získať najlepšiu cenu PZP pre motocykel

Pri hľadaní najlepšej ceny PZP pre motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Vyplnením jednoduchého online formulára alebo použitím PZP kalkulačky môžete získať rýchly prehľad o dostupných ponukách a vybrať si tú najvýhodnejšiu. Nájdete tak aj najlacnejšie PZP.

Doplňkové poistenie pre motocykel

Okrem povinného PZP môžete zvážiť aj dobrovoľné poistenie, ako je havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži. Tieto poistenia poskytujú rozšírenú ochranu pre váš motocykel, motorku alebo skúter a pomáhajú pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade nehody, poškodenia, krádeže alebo živelných udalostí.

Zľavy na PZP pre motocykel

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre motocykel v závislosti na vašich okolnostiach. Medzi bežné zľavy patrí:

 • Beznehodovostná zľava: Ak ste dlhodobo bez nehôd a škôd, môžete získať zľavu na PZP.
 • Zľava pre členov motorkárskych klubov: Členstvo v motorkárskom klube môže získať zľavu od niektorých poisťovní.
 • Zľava pre viacero vozidiel: Ak máte viacero vozidiel poistených u jednej poisťovne, môžete získať zľavu na PZP pre motocykel.

Zmena PZP alebo výpoveď PZP pre motocykel

Ak si nájdete výhodnejšiu ponuku na PZP alebo sa rozhodnete pre inú poisťovňu, môžete zmeniť svoje PZP alebo podať výpoveď. Výpoveď PZP pre motocykel môžete zvyčajne podať písomne a s predstihom aspoň 1 mesiac pred koncom poistného obdobia.

Na záver, PZP pre motocykel, motorku alebo skúter je základnou požiadavkou pre každého vodiča a jeho výber by ste nemali podceňovať. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, zohľadnite dostupné zľavy a nezabudnite na dobrovoľné poistenie, ktoré vám poskytne ešte väčšiu ochranu a pokoj v prípade nepredvídateľných udalostí.

PZP kalkulačka: Ako vypočítať cenu vášho poistenia

PZP kalkulačka: Ako vypočítať cenu vášho poistenia

Výber správnej poistky pre vaše vozidlo môže byť zložitý a často závisí na mnohých faktoroch. Aby ste urobili informované rozhodnutie a získali čo najlepšiu cenu za vaše povinné zmluvné poistenie (PZP), je dôležité vedieť, ako vypočítať cenu PZP. V tomto článku sa zameriame na PZP kalkulačku a ako ju použiť na výpočet PZP.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožní rýchlo a jednoducho zistiť cenu vášho povinného zmluvného poistenia. Väčšina poisťovní a porovnávacích webov ponúka svoje vlastné verzie PZP kalkulačiek. Pomocou týchto kalkulačiek môžete získať presné údaje o cene PZP pre vaše vozidlo, pričom zohľadňujú vaše osobné údaje a špecifikácie vozidla. Nájde aj najlacnejšie PZP.

Ako funguje výpočet PZP?

Výpočet PZP pomocou PZP kalkulačky zahŕňa niekoľko krokov. Pred zadaním údajov do kalkulačky sa uistite, že máte k dispozícii potrebné informácie o vašom vozidle a vašej situácii. Medzi najdôležitejšie údaje patrí:

 • Typ vozidla (osobné, nákladné, motocykel, atď.)
 • Značka a model vozidla
 • Rok výroby vozidla
 • Objem motora
 • Výkon motora
 • Počet najazdených kilometrov za rok
 • Počet škôd v minulosti
 • Vek a pohlavie vodiča

Ako použiť PZP kalkulačku?

Na vypočítanie ceny PZP postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

a. Navštívte webovú stránku poisťovne alebo porovnávača, ktorý ponúka PZP kalkulačku. b. Zadajte vyššie uvedené informácie do príslušných políčok. c. Po zadaní všetkých požadovaných údajov kliknite na tlačidlo pre výpočet PZP. d. Kalkulačka vám zobrazí cenu PZP pre vaše vozidlo.

Prečo je dôležité používať PZP kalkulačku?

Používanie PZP kalkulačky je dôležité, pretože vám umožňuje získať presný odhad ceny poistenia pre vaše vozidlo. Vďaka tomu môžete urobiť informované rozhodnutie pri výbere najlepšej poistky pre vaše potreby a rozpočet. Okrem toho vám PZP kalkulačka pomáha:

a. Porovnať ceny PZP medzi rôznymi poisťovňami: Kalkulačky vám poskytnú rýchly prehľad o cenách ponúkaných rôznymi poisťovňami, čo vám umožní nájsť najlepšiu ponuku.

b. Zohľadniť individuálne faktory: Kalkulačka berie do úvahy vaše osobné údaje a špecifikácie vozidla, čo znamená, že výsledná cena PZP bude zohľadňovať vaše individuálne potreby.

c. Ušetriť čas a úsilie: PZP kalkulačka vám poskytne rýchle výsledky bez toho, aby ste museli navštíviť osobne poisťovne alebo telefonovať. Tento nástroj vám ušetrí čas a zjednoduší proces výberu PZP.

d. Predísť nepríjemným prekvapeniam: Vďaka presným výsledkom PZP kalkulačky môžete predísť situáciám, kedy by ste po výbere PZP zistili, že ste si vybrali drahšiu poistku alebo poistku s nedostatočným krytím.

V závere, PZP kalkulačka je užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže získať presnú cenu PZP pre vaše vozidlo a porovnať ponuky rôznych poisťovní. Výsledkom je lepšia informovanosť pri výbere poistky a potenciálne úspory času a peňazí.

Najlacnejšie PZP: Ako nájsť najvýhodnejšiu poistku pre vaše vozidlo

Najlacnejšie PZP: Ako nájsť najvýhodnejšiu poistku pre vaše vozidlo

Pri vyberaní povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z najdôležitejších faktorov cena. V tomto článku sa pozrieme na to, ako nájsť najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo, aby ste ušetrili peniaze bez toho, aby ste obetovali kvalitu a rozsah krytia.

Prečo je dôležité nájsť najlacnejšie PZP?

Hoci zákonné poistenie je povinné pre všetkých majiteľov vozidiel, ceny sa môžu medzi jednotlivými poistnými spoločnosťami líšiť. Nájsť najlacnejšie zákonné poistenie môže z dlhodobého hľadiska ušetriť značné množstvo peňazí.

Ako nájsť najlacnejšie PZP?

a) Porovnávajte ponuky: Využite online porovnávače alebo osobne navštívte zastúpenia poistných spoločností a získajte cenové ponuky. Porovnajte ceny, podmienky a rozsah krytia, aby ste našli najlacnejšie PZP, ktoré vyhovuje vašim potrebám.

b) Využite zľavy: Mnohé poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre isté kategórie klientov, napríklad pre mladých vodičov, vodičov s bezúhonnosťou alebo vlastníkov ekologických vozidiel. Overte si, či máte nárok na nejakú zľavu a využite ju pri výbere PZP.

c) Voliteľné krytie: Zvážte, či potrebujete nejaké voliteľné krytie, ako napríklad asistenčné služby, ochranu proti krádeži či havarijné poistenie. V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť, že niektoré z týchto krytí nepotrebujete, čo môže znížiť celkovú cenu PZP.

d) Zvýšte spoluúčasť: Zvýšením spoluúčasti (čiastky, ktorú zaplatíte pri nároku na poistné plnenie) môžete znižovať mesačné alebo ročné platby za PZP. Avšak pri tejto voľbe dávajte pozor, aby ste si spoluúčasť stanovili na sumu, ktorú si môžete dovoliť uhradiť v prípade potreby.

e) Platba na splátky alebo ročne: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy, ak klient zaplatí celú sumu za PZP naraz namiesto mesačných splátok. Zvážte, či je pre vás výhodnejšie uhradiť celkovú sumu za rok alebo platiť na splátky.

f) Dobrá komunikácia s poistnou spoločnosťou: Informujte svoju poistnú spoločnosť o zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť vaše PZP, ako sú napríklad zmena bydliska, zamestnania alebo typu vozidla. Pravidelná komunikácia vám môže pomôcť udržiavať nižšie ceny PZP.

g) Získajte viacero poistení od jednej spoločnosti: Ak máte už iné poistenie, ako napríklad poistenie domácnosti, zvážte získanie PZP od tej istej spoločnosti. Mnohé poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pri kúpe viacerých poistení.

Nájsť najlacnejšie PZP nie je jednoduchá úloha, ale s trochou času a úsilia môžete ušetriť značné množstvo peňazí. Dôležité je porovnávať ceny a podmienky od rôznych poistných spoločností, zvážiť všetky dostupné zľavy a prispôsobiť si poistenie podľa svojich potrieb. Pri výbere najlacnejšieho PZP si však dávajte pozor, aby ste neobetovali kvalitu krytia alebo podmienky poistenia, ktoré by vám mohli v prípade nehody alebo poškodenia vozidla uškodiť.

Poistné porovnávače

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP môžete využiť aj online porovnávače poistných produktov. Tieto nástroje vám umožnia zadať informácie o vašom vozidle, požadovanom rozsahu krytia a osobných údajov, a následne vám ponúknu ceny a podmienky od rôznych poistných spoločností. Porovnávače sú často aktualizované a poskytujú presné údaje, čo vám môže ušetriť čas strávený hľadaním najlepšej ponuky.

Dôležitosť čítania podmienok

Pri výbere najlacnejšieho PZP je dôležité venovať pozornosť aj podmienkam poistenia. Niektoré lacné poistné produkty môžu mať obmedzené krytie alebo nevýhodné podmienky v prípade škody. Preto je dôležité čítať zmluvu a všetky dodatky, aby ste vedeli, čo presne kryje vaše PZP, aké sú vaše práva a povinnosti a aké sú postupy pri uplatňovaní nárokov.

Skúsenosti ostatných zákazníkov

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je tiež dobré zohľadniť skúsenosti ostatných zákazníkov. Môžete sa pozrieť na hodnotenia a recenzie online, diskutovať s priateľmi a rodinou alebo sa pýtať na skúsenosti na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom získate lepší prehľad o kvalite služieb poistnej spoločnosti a o tom, ako rýchlo a efektívne rieši nároky na poistenie.

Dlhodobá spolupráca s poistnou spoločnosťou

Ak ste spokojní s ponukou a službami poistnej spoločnosti, zvážte dlhodobú spoluprácu s ňou. Mnohé poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre verných zákazníkov, ktorí si u nich predlžujú poistenie. Tieto zľavy sa môžu časom zvyšovať, čím viac rokov budete s touto spoločnosťou spolupracovať.

Pravidelné prehodnotenie poistenia

Aby ste si udržali najlacnejšie PZP, je dôležité pravidelne prehodnotiť svoje poistenie, najmenej raz za rok. Týmto spôsobom zistíte, či sú na trhu nové a výhodnejšie ponuky, ktoré by vám mohli ušetriť ešte viac peňazí. Pri prehodnocovaní zohľadnite aj zmeny vo vašom živote, ako napríklad zmenu miesta bydliska, zmenu zamestnania, alebo ak ste napríklad predali staré auto a kúpili nové. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť cenu vášho PZP a mali by ste ich zohľadniť pri výbere najlacnejšieho poistenia.

Využitie zliav a akcií

Na trhu s poistnými produktami sa často objavujú rôzne zľavy a akcie, ktoré môžu pomôcť znížiť cenu PZP. Venujte pozornosť aktuálnym ponukám, ktoré môžete nájsť na webových stránkach poistných spoločností, v médiách alebo prostredníctvom online porovnávačov. Niektoré zliavy môžu byť dostupné pre nových zákazníkov, študentov, dôchodcov alebo pre tých, ktorí majú nízku ročnú kilometráž.

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj rozsah krytia, podmienky poistenia a skúsenosti ostatných zákazníkov. Využite online porovnávače, sledujte aktuálne zľavy a akcie a pravidelne prehodnocujte svoje poistenie, aby ste boli vždy informovaní o najlepších možnostiach na trhu. Dôkladný výber najlacnejšieho PZP vám môže ušetriť peniaze a zároveň vás uistiť, že budete mať k dispozícii primerané krytie v prípade potreby.

Havarijné poistenie: ochrana pred nečakanými škodami

Havarijné poistenie: ochrana pred nečakanými škodami

Havarijné poistenie predstavuje dôležitý prvok v ochrane vášho vozidla pred škodami, ktoré môžu nastať v dôsledku dopravných nehôd, živelnej udalosti alebo iných rizík. Tento článok poskytuje prehľad o havarijnom poistení a jeho význame pre majiteľov vozidiel.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre vozidlo v prípade škôd spôsobených rôznymi udalosťami. Kým zákonné poistenie zodpovednosti (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie chráni váš majetok pred škodami.

Krytie havarijného poistenia

Havarijné poistenie pokrýva širokú škálu rizík, medzi ktoré patria:

 • Dopad s iným vozidlom
 • Náraz do prekážky alebo prevrátenie
 • Poškodenie spôsobené krádežou, vandalizmom alebo odcudzením
 • Škody spôsobené živelnými udalosťami, ako sú búrky, povodne, požiare alebo zemetrasenia

Druh a rozsah krytia sa môže líšiť v závislosti od ponúkaných balíčkov a poistných spoločností.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša niekoľko výhod:

a) Finančná ochrana: V prípade poškodenia vozidla náhodou alebo inou udalosťou havarijné poistenie pokrýva náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

b) Flexibilita: Havarijné poistenie sa dá prispôsobiť individuálnym potrebám a rozpočtu. Môžete si vybrať rôzne úrovne krytia a prídavné služby, ako napríklad asistenčné služby, poistenie skla alebo náhradné vozidlo.

c) Pokoj: S havarijným poistením môžete mať pokoj, že v prípade škody na vašom vozidle budú náklady pokryté a nemusíte sa obávať finančných ťažkostí.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri vybere správneho havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce aspekty:

a) Porovnajte ponuky: Vyšetrite trh a porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností, aby ste našli najlepšie ceny a podmienky pre vaše individuálne potreby.

b) Rozsah krytia: Zvážte, aký rozsah krytia potrebujete. Niektoré balíčky poskytujú základnú ochranu, zatiaľ čo iné ponúkajú komplexnejšie krytie a prídavné služby. Uvažujte o svojom životnom štýle, hodnote vozidla a možných rizikách pri rozhodovaní o úrovni krytia.

c) Poistná suma a spoluúčasť: Zohľadnite poistnú sumu a spoluúčasť, ktoré súvisia s vašim havarijným poistením. Poistná suma je maximálna čiastka, ktorú poistná spoločnosť zaplatí v prípade škody, zatiaľ čo spoluúčasť predstavuje časť nákladov, ktorú musíte uhradiť pri každom nároku.

d) Dôveryhodnosť poistnej spoločnosti: Skontrolujte reputáciu a spokojnosť zákazníkov s poistnými spoločnosťami, ktoré zvažujete. Dôležité je, aby ste mali dôveru v spoločnosť, ktorá bude zodpovedať za vaše finančné záväzky v prípade škody.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom pre ochranu vášho vozidla pred rôznymi rizikami a nečakanými udalosťami. Pri výbere správneho havarijného poistenia je dôležité zohľadniť vaše individuálne potreby, rozpočet a potenciálne riziká. Porovnávajte ponuky, zohľadnite rozsah krytia a overte dôveryhodnosť poistných spoločností, aby ste našli najlepšie riešenie pre svoje vozidlo.

Rýchle PZP online

Rýchle PZP online

Ponáhľate sa po PZP online?

Nejednému z nás sa stane, že si všimneme neskoro, že čoskoro nám končí platnosť zelenej karty. Vtedy vás nedokáže nič rozčarovať viac ako to, že aby ste získali tú najvýhodnejšiu ponuku, tak musíte pochodiť viacero spoločností. Ak vám to však súri, čas na to nemáte a mnohokrát ste preto nútený si zvoliť takú ponuku, ktorá nie je ani cenovo ani poistne najlepšia. V tú chvíľu nás poteší jedine to, ak máme možnosť si zabezpečenie vozila predĺžiť čo najrýchlejšie. Preto dávame na vedomie, že rýchle PZP online pre vaše auto cez Uzavripzp váš drahocenný čas nebude zbytočne naťahovať. Predstavuje mnoho výhod, o ktoré sa s vami podelíme aj v tomto článku.

Ušetrený čas a peniaze

Vďaka tomu, že doba napreduje, už nemusíte do hľadania akéhokoľvek produktu investovať hodiny, ba až dni času. Všetko si viete zistiť pomocou internetu priamo z vášho domu. Stačí len vedieť, na koho sa obrátiť. My sme vám už jednu indíciu dali a síce, v úvode sme vám vyznačili jedno slovné spojenie. Ak si naňho kliknete, budete presmerovaný na kalkulačku, ktorá vám urobí porovnanie PZP online. Áno. Nevypočíta vám len jednu ponuku, ale zobrazí vám ich hneď niekoľko. Práve tým môžete ušetriť až hodiny času. Celý výpočet totiž môžete mať hotový do 10 minút. S ponáhľaním sa z práce už môžete raz a navždy skončiť.

To však nie je všetko. Povinné zmluvné poistenie online neušetrí len hodiny / dni vášho času, ale aj kopec peňazí. Zoberte si už len prvý krok. Ak sa nenachádzate v meste s pobočkami viacerých poisťovní, musíte sa do takého mesta premiestniť. To si už vyžaduje financie na prepravu. Ďalej strácate čas a peniaze už len tým, že si robíte prieskum. Je dosť možné, že ani všetky poisťovne neprejdete. To, že zákonné poistenie online je skutočne rýchle a šetrí vaše financie dokazuje aj fakt, že s ním môžete ušetriť až 300 eur. Presne vám zobrazí porovnanie vašich možností s presnou výškou poistného. Porovnáva ponuky od poisťovní ako:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Groupama,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Wüstenrot,
 • Union,
 • UNIQA,
 • Onlia

či iné. Takže máte istotu, že porovnanie PZP online bude komplexné.

Ako si ponuky PZP porovnať?

Aby ste si vašu ponuku mohli študovať, musíte pre to niečo urobiť – vypísať formulár. Na to, aby ste mohli získať rýchle PZP online je nutné zadať niektoré parametre vozidla, ale aj fakty o majiteľovi. Údaje o vozidle vyčítate aj z jeho technického preukazu. Pre informácie o jeho majiteľovi potrebujete len jeho vodičský preukaz a vedieť:

 • či máte deti do 15 rokov,
 • účet v OTP banke,
 • ako dlho jazdí bez nehody atď.

Všetky otázky týkajúce sa majiteľa vozidla sú neosobné a vďaka ním môžete získať výraznejšie zľavy z ceny poistného.

Po tom, ako všetko zadáte a odošlete, budete mať do niekoľkých sekúnd sprístupnený zoznam vašich možností. To dokazuje, že vaše PZP získate rýchle jedine online. Ak sa vám niektorá ponuka z porovnania zapáčila, požiadate o ňu tak, že si na ňu kliknete. Následne budete vyzvaný doplniť ešte niekoľko informácií, tento krát osobnejších. Na mail vám bude spätne odoslaný návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná zelená karta. Tá zvykne platiť max 30 dní, pretože vám dáva čas medzi zaplatením faktúry a príchodom originál karty. Originál zelenej karty vám bude doručený hneď ako zaplatíte poistné. Dovtedy si nezabudnite z mailu vytlačiť a vo vozidle nosiť jej dočasnú verziu.

Čo možno takto poistiť?

Peniaze zabezpečené dáždnikomPZP online nie je aktuálne len pre každé auto. Väčšinou si predstavíme osobný automobil, avšak uzatvoriť si týmto spôsobom môžete aj zabezpečenie na:

 • nákladné vozidlá,
 • pracovné či poľnohospodárske stroje,
 • vysokozdvižné vozíky,
 • historické vozidlá či autá bez EČV,
 • dodávky,
 • motocykle,
 • nemotorové vozidlá atď.

Skrátka na všetko. Nezabudnite však, že sa táto povinnosť vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré potrebujú na svoju prevádzku technický preukaz.

Nezabudnite, že je to zákonná povinnosť

Či už potrebujete vaše PZP rýchle alebo nie, hľadáte ho online alebo inou metódou, nezabudnite na to, že je povinné. Vzťahuje sa na mnoho dopravných prostriedkov, o ktorých sme sa zmienili aj v odseku vyššie. To, že je veľmi užitočné dokazuje aj to, že vám poisťovňa pomôže, ak niekomu spôsobíte neúmyselne škody či už na majetku alebo na zdraví. Samozrejme vašim motorových vozidlom. Je schopná zaplatiť vami spôsobené škody až do výšky niekoľkých miliónov eur, pretože tak jej to nariaďuje zákon. PZP ale nekryje škody, ktoré ste spôsobili sebe či už na zdraví alebo na majetku.

Aby sme boli konkrétnejší, uveďme, že škody, ktoré niekomu spôsobíte po materiálnej stránke, môže poisťovňa vyčísliť až na 1 milión eur. To je aj schopná preplatiť. Zdravotné škody však môžu byť oveľa väčšieho rozsahu a preto sa na ne určuje suma do 5 miliónov eur. Bez PZP by ste tieto trovy museli zaplatiť z vlastného vrecka. Preto radšej nikdy neriskujte jazdu bez tohto zabezpečenia.

Môžete získať aj pokutu

Neplatná zelená karta môže pre vás predstavovať veľký problém. Rýchle uzatvorenie PZP online by vás od neho mohlo uchrániť. Totiž, ak jazdíte bez platného zabezpečenia vozidla a policajná hliadka na to príde, môžete odísť odľahčený aj o niekoľko stoviek eur. Tým sa však problém nemusí končiť. Pokiaľ sa o danom fakte dozvie aj Obvodný úrad, ten vám udelí pokutu až 3 330 eur. A to aj niekoľko rokov po tom, čo ste jazdili bez platného poistenia. Preto si dátumy konca platnosti pravidelne kontrolujte. Je rozdiel zaplatiť 80 eur za ročné zabezpečenie vozidla ako 3 800 eur na pokutách. Prípadne milióny eur pri vzniknutých nehodách.

Nezabudnite, že zabezpečenie vozidla tohto typu sa nepodceňuje, pretože v konečnom dôsledku na to môžete doplatiť jedine vy. Článok vám poradil, kde zohnať PZP online a viac informácii o ňom sa môžete dočítať aj v tomto príspevku.

Najlepšia kalkulačka na pôžičku

Najlepšia kalkulačka na pôžičku

Porovnanie jednotlivých produktovČi už potrebujete finančnú pomoc rýchlo alebo pomaly, to, na základe čoho by ste sa mali rozhodovať, sú jednotlivé podmienky produktu. Ako úrok, RPMN, doba splatenia atď. Zisťovať si to všetko jednotlivo môže byť veľmi komplikované a únavné, keďže ponúk na slovenskom trhu je pomerne dosť. Možno ste ale počuli o špeciálnom nástroji, ktorý vám vaše ponuky zistí za počkaním. Najlepšia kalkulačka na pôžičku už pomohla viacerým, ktorí hľadali tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu možnosť. Zistili, že hlavne pri vysokých sumách môžu ušetriť až desaťtisíce eur. Necháte sa na vyskúšanie presvedčiť aj vy?

Funguje úplne zadarmo

Prvým dôvodom na to, aby ste ju vyskúšali je váš osobný prospech z nej, ktorému sa viac povenujeme nižšie. Druhým dôvodom je to, že kalkulačka je najlepšia v tom, že s ňou nič neriskujete, pretože tú najvýhodnejšiu pôžičku vám vypočíta úplne bezplatne. Okrem toho nevypočíta vám len jednu ponuku, ale urobí vám porovnanie hneď niekoľkých ponúk. Jedine takto sa totiž presvedčíte, že vyobrazené výsledky sú objektívne a nezmanipulované len k jednej konkrétnej spoločnosti.

Tretím dôvodom prečo ju vyskúšať, je to, že online kalkulačka na zistenie tej najlepšej pôžičky je 100% nezáväzná. To znamená, že porovnanie ponúk si môžete urobiť bez toho, aby ste boli nútený o niektorú vyobrazenú ponuku požiadať. Tento nástroj je čisto informačného charakteru, hoci ak by ste mali záujem, priamo z neho môžete o niektorú ponuku požiadať.

Chceli by sme dodať jednu vec. To, že kalkulačka je bezpochyby najlepšia na získanie výhodnej pôžičky je nepopierateľné. No oplatí sa ju využiť hlavne vtedy, ak žiadate vyššie sumy, pretože práve v nich je najviac rozdielov. Pri nízkych sumách sú rozdiely minimálne, môže ísť len o pár eur, zatiaľ čo pri vysokých, približne od 5 000 eur, ide mnohokrát aj o desaťtisíce.

Osobný osoh z kalkulačky na porovnanie pôžičky

Výber je ťažkýVráťme sa k prvému dôvodu, ku ktorému sme sa chceli vrátiť, a tým je váš osobný prospech. Tým, že najlepšia online kalkulačka na pôžičku je bezplatná a nezáväzná jej nejde o zisk. Ide jej hlavne o to, aby ste si zistili vaše ponuky a možnosti. Vďaka nej môžete ušetriť nielen stovky, nielen tisíce, ale hneď desaťtisíce eur a k tomu všetkému aj hodiny času. Ako si môžete byť istý, že skutočne ušetríte toto všetko?

Priblížme si časovú úsporu. Online kalkulačka je najlepšia v tom, že vám tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu pôžičku zobrazí podľa vami zadaných kritérií do niekoľkých sekúnd. Ponúk vyobrazených v porovnaní bude hneď niekoľko, môže byť pokojne aj nad desať, ak spĺňajú vaše kritériá. Teraz si predstavte, žeby ste všetky tieto ponuky mali zisťovať osobne. V každej a jednej spoločnosti by ste museli tráviť nejaký čas, povedať, čo chcete, vypočuť si vašu možnosť a jednotlivé podmienky. A to hneď niekoľkokrát. Zatiaľ čo online kalkulačka pre tú najlepšiu pôžičku od vás žiada všetko zadať len raz a na oplátku vám zobrazí porovnanie vašich možností. Zadáte len štyri základné parametre ako žiadaná suma, doba splatnosti, doba fixácie a hodnota založenej nehnuteľnosti. Po odoslaní týchto údajov môžete do pár minút pozorovať vaše možnosti.

Najväčší prospech, lahodiaci nielen na duši, ale aj bankovému účtu je suma, ktorú môžete medzi jednotlivými produktmi ušetriť. Každá spoločnosť si totiž udáva vlastné poplatky a tarify, čo môže v konečnom dôsledku vyvrcholiť v to, že rozdiely v konečných splatených sumách predstavujú až desaťtisíce eur. Pokiaľ nechcete patriť k tým, ktorí zoberú prvú ponuku a potom sa budú biť po hlave, využite najlepšiu online kalkulačku na získanie výhodnej pôžičky. V porovnaní budete mať presne zobrazené výšky úrokov jednotlivých ponúk, RPMN, mesačné splátky, celkovú splatenú sumu, celkový „preplatok“ atď. Stále nad jej užitočnosťou váhate?

Dva typy tohto nástroja

Podľa toho, akú sumu žiadate, hovoríme o dvoch typoch kalkulačky na porovnanie pôžičky. Prvý typ funguje ako multižiadosť a druhý v pravom slova zmysle, teda predstavuje to, o čom sme písali vyššie.

Multižiadosť sa týka hlavne nižších súm, približne to 500 eur. Ide o kalkulačku, ktorá sa týka pôžičky ihneď, ktorá je skutočne rýchla, pretože môže byť na vašom účte do 10 minút maximálne do 24 hodín od požiadania. Splatnosťou sú tieto produkty najkratšie (do 30 dní) a poskytujú ich len nebankové spoločnosti. Finančná pomoc od týchto spoločností ma jednu veľkú výhodu. Nebankové pôžičky ihneď môžete získať bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia a žiadať môžu aj nezamestnaní, dôchodcovia, ženy na materskej, študenti atď. Opäť platí, že za vyskúšanie kalkulačky s mutližiadosťou nič nedáte. Multižiadosť funguje tak, že napr. na Peniazomate, na ktorý sa môžete dostať ja po kliknutí na výraz označený v úvode, si vypíšete túto žiadosť priamo. Postupne vám budú chodiť ponuky jednotlivých spoločností, pričom opäť platí, že ich môžete, ale nemusíte prijať.

Kalkulačka ako taká, ktorá vám urobí okamžité porovnanie najlepšej pôžičky sa teda využíva hlavne pri veľkých sumách, kde je väčšinou potrebné založenie nehnuteľnosti. Alebo aj iný typ ručenia. Veľmi dôležité je teda sa vždy oboznámiť o podmienkach jednotlivých produktov, aby ste sa vlastnou nepozornosťou nedostali do väčších finančných problémov.

Ak si chcete urobiť porovnanie ponúk, nezabudnite, že tá najlepšia kalkulačka na pôžičku sa nachádza na Peniazomate a viac o nej sa dočítate aj tu.

Zákonné poistenie auta čo najlacnejšie a najlepšie

Zákonné poistenie auta čo najlacnejšie a najlepšie

Dá sa skĺbiť najlacnejšie a najlepšie zákonné poistenie do jedného?

Dnešná doba je finančne veľmi náročná. Aj preto sa ľudia snažia nájsť čo najlepší, ale zároveň čo najlacnejší produkt, a to isté platí pre zákonné poistenie. Nájsť však taký produkt, ktorý by spĺňal tieto ideálne podmienky je však často nemožné. Buď je splnená jedna podmienka alebo žiadna. Hľadať ideálne riešenie si vyžaduje kopec času. Naozaj? Jedine, ak neviete, kde presne hľadať. My vám práve v tomto našom príspevku ponúkneme rýchle a bezplatné riešenie na nájdete presne toho, čo potrebujete. Získate tak kvalitné poistenie auta, ktoré je ešte k tomu aj cenovo výhodné. Tým riešením je stránka, ku ktorej sa dostanete aj po kliknutí na dole označené slovné spojenie.

Prečo využiť odporúčanú stránku?

Prvým najdôležitejším dôvodom je hneď fakt spomenutý v úvode. Pokiaľ hľadáte najlepšie zákonné poistenie na auto, tak už nemusíte osobne navštevovať desiatky pobočiek. Porovnanie rôznych ponúk je vám dostupne rýchlo a bezplatne, a to vďaka možnosti vybaviť všetko online.

 1. Bezplatné a časovo nenáročné online porovnanie zákonného poistenia

Ak ste sa rozhodli získať to najlacnejšie a zároveň aj to najlepšie zákonné poistenie, lepšia a rýchlejšia možnosť ako uskutočniť online porovnanie, nie je. Základom k nájdeniu toho pravého pre vás, je porovnávať jednotlivé ponuky, čo môžete docieliť jedine tak, že si ich nájdete. Prvou možnosťou býva návšteva pobočiek, čo je však časovo náročná metóda. Pretože v každej spoločnosti budete musieť nejaký ten čas tráviť. To sa môže natiahnuť až na niekoľko hodín. Rozhodli ste sa zisťovať ceny online? Vďaka formuláru na porovnanie ich môžete mať vyobrazené do niekoľkých sekúnd. A to a bez straty jediného centu. S možnosťou spraviť overenie cez Uzavripzp.

 1. Nezáväzný výpočet ceny

Ďalšou výhodou online porovnania zákonného poistenia je aj to, že výpočet ceny rôznych ponúk je nezáväzný. Môžete si ho urobiť len tak zo zvedavosti, aby ste vedeli, v akých cenách je produkt na vaše vozidlo dostupný. Možno zistíte, že vaše súčasné zabezpečenie nie je také výhodné, ako vám tvrdil osobne pracovník spoločnosti. Možno sa vám to ani nemusí zdať, ale ceny sa môžu líšiť až v stovkách eur. Práve to vám dokáže jedine porovnanie PZP online. Ak sa vám ponuky nepozdávajú, vôbec o nich nemusíte žiadať.

Čím vyšší výkon, tým drahšie poistenieČo do formulára o porovnanie zadať?

Pokiaľ máte záujem o výpočet ceny, tak do formulára je potrebné zadať údaje o vozidle, ale aj o majiteľovi.

Údaje o vozidle sa nachádzajú aj v jeho technickom preukaze. Je potrebné, aby ste všetko zadali presne. Pretože sa od toho neodvíja len výsledná cena, ale v prípade požiadania o nejakú ponuku aj jej pravosť a platnosť. Potrebné bude zadať údaje o výkone a objeme motora, maximálne prípustnej hmotnosti, prevádzkovej hmotnosti atď.

Čo sa týka údajov majiteľa vozidla, je nutné zadať informácie o tom:

 • či ste už niekedy spôsobil dopravnú nehodu,
 • ako dlho ste už bez nehody,
 • okres, kde bývate,
 • či máte deti do 15 rokov atď.

Po vypísaní každého políčka formulár odošlite. Do niekoľkých sekúnd máte na obrazovke online porovnanie zákonného poistenia aj s výpočtom ceny.

Našli ste, čo ste hľadali?

Pokiaľ ste v rámci porovnania našli to najlepšie, najlacnejšie či najvýhodnejšie, stačí ak na danú ponuku len kliknete. Doplníte nejaké osobné údaje a vzápätí vám bude na mail odoslaná:

 • dočasná zelená karta platná 30 dní,
 • údaje na zaplatenie poistného,
 • návrh a podmienky  zmluvy.

Kartu si nezabudnite vytlačiť, pokiaľ chcete vozidlo bez pokuty používať a dlžnú sumu zaplaťte čo najskôr. Teda do 30 dní, ináč vám skončí jej platnosť. Po zaplatení vám bude na domácu adresu doručená originál zelená karta, ktorá vás oprávňuje aj na jazdy v zahraničí.

Pokuty sú vysoké

Pokiaľ vaše auto alebo iný dopravný prostriedok nemá zákonné poistenie, neodporúčame vám ním jazdiť po verejných ani po iných komunikáciách. Pokuty sú skutočne vysoké. Za jazdu s nepoisteným vozidlom môžete zaplatiť aj niekoľko stoviek eur. Pokiaľ s ním spôsobíte dopravnú nehodu, pokuta sa vyčísľuje aj na milióny eur. K tomu budete musieť započítať aj úhradu škody spôsobenej iným vozidlám.

Ak si nie ste istý, či aj vaše vozidlo potrebuje tento druh zabezpečenia, otvorte si zákon o povinnom zmluvnom poistení. Nájdete v ňom skutočne všetko potrebné. Ako napr. aj to, že sa týka aj nemotorových vozidiel, napr. prívesného vozíka. Zákonné poistenie patrí k najzákladnejším zabezpečeniam dopravného prostriedku a viac o tom sa môžete dočítať aj v tomto článku.