Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastnenia a prevádzkovania motorového vozidla. Avšak môže nastať situácia, keď je potrebné ukončiť alebo zmeniť PZP. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ako aj proces výpovede PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

 1. Zmena poisťovne: Jeden z dôvodov na výpoveď PZP môže byť prechod k inej poisťovni, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo nižšia cena, ktorú získate cez výpočet PZP.
 2. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, budete musieť ukončiť svoje PZP, aby nový majiteľ mohol uzavrieť vlastné poistenie.
 3. Dlhodobé odstavenie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať svoje vozidlo a nechcete zaň platiť PZP, môžete poistenie ukončiť.
 4. Zrušenie registrácie vozidla: V prípade, že zrušíte registráciu vozidla, automaticky zaniká povinnosť mať uzavreté PZP.

Proces výpovede PZP

 1. Overte si podmienky výpovede: Skontrolujte zmluvné podmienky svojho PZP a zistite, aké sú požiadavky na výpoveď. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať písomnú výpoveď, zatiaľ čo iné môžu akceptovať výpoveď cez telefón alebo e-mail.
 2. Dodržte výpovednú lehotu: Väčšina PZP zmlúv obsahuje výpovednú lehotu, ktorá určuje, koľko času pred koncom poistného obdobia musíte oznámiť svoju výpoveď. Táto lehota sa môže líšiť medzi poisťovňami a je dôležité ju dodržať, aby ste sa vyhli sankciám alebo problémom s ukončením poistenia.
 3. Pripravte potrebné dokumenty: K výpovedi PZP budete potrebovať doklady, ako napríklad zmluvu o PZP, doklad o evidencii vozidla, prípadne potvrdenie o predaji vozidla.
 4. Oznámte výpoveď: Kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im svoj zámer ukončiť PZP. Postupujte podľa ich pokynov a dodajte potrebné dokumenty. Môže to zahŕňať aj odoslanie písomnej výpovede na adresu poisťovne.
 1. Získajte potvrdenie o ukončení PZP: Po úspešnom doručení výpovede a splnení všetkých požiadaviek by ste mali od poisťovne obdržať potvrdenie o ukončení PZP. Uchovajte si toto potvrdenie pre prípad potreby preukázať, že ste svoje PZP ukončili.
 2. Uzavrite nové PZP (ak je potrebné): Ak ste ukončili svoje PZP kvôli zmene poisťovne alebo prevodu vozidla na inú osobu, nezabudnite uzavrieť nové PZP. Nový majiteľ vozidla má povinnosť uzavrieť PZP do 14 dní od prevzatia vozidla.

Dôležité upozornenia

 • V prípade predaja vozidla je potrebné informovať poisťovňu o zmene vlastníka, aby bola schopná ukončiť vaše PZP.
 • Ak plánujete dlhodobé odstavenie vozidla, uvedomte si, že ak ho budete chcieť opäť uviesť do prevádzky, budete musieť uzavrieť nové PZP. Bez platného PZP nesmiete vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách.
 • Ak ste ukončili PZP pre nákladné auto alebo traktor, uistite sa, že ste si urobili aj havarijné poistenie, pokiaľ si ho želáte. Havarijné poistenie nie je povinné, ale môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade škody spôsobenej nehodou alebo inými udalosťami.

Výpoveď PZP nemusí byť zložitý proces, ak viete, čo robiť a aké kroky podniknúť. Dôkladne si preštudujte svoju zmluvu a postupujte podľa pokynov svojej poisťovne, aby ste zabezpečili hladké ukončenie svojho PZP.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *